Κριτήριο Kelly και στοίχημα

Το στοίχημα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια ανά τον κόσμο και, φυσιολογικά, προσεγγίζεται με διάφορους τρόπους από διαφορετικούς παίκτες. Μία από τις μαθηματικές προσεγγίσεις, που εφαρμόζονται στο στοίχημα είναι και το κριτήριο Kelly (Kelly criterion).

Διαφορετικοί παίκτες επιλέγουν διαφορετικές στρατηγικές στο στοίχημα.

Μελετούν τις προσεγγίσεις στους αγώνες, αποφασίζουν πώς θα προσεγγίσουν το παιχνίδι, αλλά κάποια στιγμή έρχεται η ώρα του πονταρίσματος. Εκείνη τη στιγμή θα πρέπει να παρθεί μια απόφαση για το πόσα χρήματα θα πρέπει να τοποθετήσει κανείς σε ένα στοίχημα. Κι εκεί, πάλι, μπαίνουν διάφορες προσεγγίσεις στο παιχνίδια. Άλλοι ποντάρουν με σταθερό τρόπο (ένα ποσοστό επί του αρχικού κεφαλαίου), άλλοι διπλασιάζουν το ποντάρισμά τους μετά από κάθε χαμένο στοίχημα, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν τη μέθοδο ή κριτήριο Κέλλυ.

Το θέμα, όμως, είναι ότι για να φτάσει κανείς να χρησιμοποιήσει το κριτήριο Κέλλυ, θα πρέπει νωρίτερα να έχει μελετήσει και αφομοιώσει τη στρατηγική του value betting. Θα πρέπει δηλαδή, να μπορεί με ευκολία να εντοπίζει τα οποιαδήποτε λάθη των bookmakers στις αποδόσεις και να βρίσκει τις πιο συμφέρουσες, συγκρίνοντας τις πραγματικές πιθανότητες επαλήθευσης του στοιχήματος με την απόδοση στην οποία αυτό μεταφράζεται και μετά να τη συγκρίνει με αυτή που προσφέρει ο εκάστοτε bookmaker. Έτσι, θα πρέπει να είναι έμπειρος, αλλά και πεπεισμένος από πριν ότι αυτό δουλεύει και δουλεύει καλά. Μέχρι τότε λοιπόν, θα ήταν καλύτερο να έχει μια πιο ήπια στρατηγική πονταρίσματος από την Kelly, πχ flat stakes.

Αλλά έστω ότι έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να εντοπίζει τα value bets με άνεση κι έχει αρκετά στατιστικά στοιχεία ότι η προσέγγισή του δουλεύει. Τι κάνει με το κριτήριο Kelly;

To Kelly criterion είναι ένα εργαλείο για τον παίκτη, που τον βοηθάει να ορίσει το μέγεθος πονταρίσματος κάθε στοιχήματός του με βάση το value του.

Ο τύπος του κριτηρίου είναι ο εξής:

Όπου

f* = το κλάσμα του συνολικού κεφαλαίου αυτή τη στιγμή προς το ποντάρισμα.

Το ποσοστό που πρέπει να ποντάρουμε, δηλαδή.

b = η απόδοση του στοιχήματος

p = η πιθανότητα νίκης

q = η πιθανότητα ήττας, που είναι 1-p

Το θετικό με το κριτήριο Kelly, είναι ότι όπως φαίνεται, δεν είναι δυνατό να ποντάρουμε όλα μας τα χρήματα σε ένα στοίχημα, από τη στιγμή, που θα είμαστε πειθαρχημένοι στο να καθορίζουμε τις πιθανότητες νίκης και πιθανότητες ήττας του στοιχήματός μας.

Το αρνητικό είναι κυρίως, το γεγονός ο παίκτης να πιστεύει ότι μπορεί να υπολογίσεις τις πιθανότητες των στοιχημάτων και να βρει το value betting, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορεί. Τότε τα αποτελέσματα δε θα είναι καλά.

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα:

‘Εστω ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς του value betting, που κάναμε μας συμφέρει να παίξουμε μια απόδοση του 2,00, καθώς πιστεύουμε ότι οι πιθανότητες επαλήθευσης είναι πάνω από 50% (στο οποίο, μεταφράζεται το 2,00). Έστω ότι λέμε ότι οι πιθανότητες είναι 51%.

Σύμφωνα με τον τύπο του κριτηρίου Kelly θα έχουμε:

f* = (2,00*0,51) – 0,49/2.00

f* = 0.265 ή 26,5%

Θα πρέπει, δηλαδή να ποντάρουμε το 26,5 του κεφαλαίου μας.

Επειδή αυτό το ποσοστό, είναι πολύ μεγάλο, πολλοί παίκτες, υιοθετούν ένα όριο στο μέγιστο ποσοστό του κεφαλαίου τους με το οποίο θα ποντάρουν και κάθε φορά που ο υπολογισμός του κριτηρίου το ξεπερνά, αυτοί ποντάρουν μέχρι το προκαθορισμένο ποσοστό, που έχουν θέση από την αρχή. Σε αυτό το σημείο, χρειάζεται πειθαρχία.

Ουσιαστικά, η επιτυχία της εφαρμογής του κριτηρίου Kelly, βασίζεται αποκλειστικά στην ικανότητα του παίκτη να εντοπίζει το value bet, άρα και η αποτυχία το ίδιο. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι κάποιος θα πρέπει να έχει καταφέρει να μεγιστοποιήσει την ικανότητά του, πριν εφαρμόσει το κριτήριο, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έχει ζημίες σε πιο σύντομο διάστημα. Η μελέτη, λοιπόν, της στρατηγικής σας είναι ύψιστης σημασίας και θα επηρεάσει το μακροχρόνιο αποτέλεσμα της εφαρμογής του κριτηρίου Kelly.

Comments are closed.